سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی


 • سامانه مجازی آموزش دانشجویان

  سامانه مجازی آموزش دانشجویان در راستاي ارتقاء سلامت، از طريق آموزش دانشجویان پزشكي، تدوين سياست هاي آموزشی جامعه پزشكي كشور با هدف تدوين استانداردهاي آموزشی و اعتباربخشي مراكز آموزش پزشکی انجام وظيفه مي كند

  ورود به سامانه
 • سامانه مجازی آموزش مدیران و کارکنان

  سامانه آموزش مجازی مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بکارگیری مجموعه ای از ابزار های فنی و آموزشی در بستر اینترنت با هدف بهبود و ارتقای تجربه یادگیری در فراگیران محترم راه اندازی شده است

  ورود به سامانه
 • سامانه مجازی آموزش مداوم پزشکی

  سامانه مجازی آموزش مداوم جامعه پزشكي در راستاي ارتقاء سلامت، از طريق آموزش مداوم به تمامي دانش آموختگان جامعه پزشكي، تدوين سياست هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور با هدف حمايت از مشمولين و تدوين استانداردهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي و اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم انجام وظيفه مي كند ورود به سامانه